Refurbished

Refurbished-produkter från Convena Distribution genomgår en professionell certifieringsprocess varpå de förpackas försiktigt och på ett ändamålsenligt sätt. 

Vi garanterar att Refurbished-produkten vid leverans till dig är redo för användning samt att den är i mycket gott skick. Garanti: 1 år.