RMA

Begär ett returnummer

För att kunna returerna varor måste du som kund begära ett returnummer innan du skickar varorna i retur. 

 

Gör så här:

Via MITT CONVENA kan göra en begäran om RMA.

Öppna den faktura som innehåller den aktuella varan. Klicka på länken "Begär retur av vara” och fyll i formuläret. (Du kan hitta dina fakturor under ”Orderhistorik”). 

 

Tillfälligt RMA-nummer 

Därefter får du ett tillfälligt RMA-nummer samt kännedom om villkoren för din retur.

 

OBS! Din RMA-begäran blir inte automatiskt godkänd när du skickar in vår RMA-begäran online. Din begäran behandlas av vår RMA-avdelning som avgör om du uppfyller villkoren.

 

Kontakt

Om du har frågor beträffande hanteringen av ditt RMA-ärende kan du kontakta vår RMA-avdelning på:

Telefonnummer + 45 60 35 2264 / e-post rma@convena.com eller din Account Manager.

RMA-formulär

 

  1. Hitta faktura och aktuell vara
  2. Klicka på länken ”Begär retur av vara”
  3. Fyll i onlineformuläret
  4. Klicka på knappen ”BEGÄR RETUR”