Viktigt meddelande - kemikalieskatt

Information om införande av kemikalieskatt från och med 1 juli 2017

28.06.2017. <- Nyheter

 

Kära kunder,

 

Indledningsvis kan vi upplysa om att det endast är ett fåtal av våra produkter som omfattas av den nya kemikaliskatten.

 

De som omfattas är:

  • Kompletta datorskärmar
  • Vissa av våra nätverksproduker

 

Denna skatt omfattar inte reservdelar eller andra tillbehör. Från och med den 1. juli 2017 kommer våra orderbekräftelser och fakturor att upplysa ifall varan omfattas av den nya kemikalieskatten.

 

Företag som är godkända lagerhållare

Företag som är godkända som ”lagerhållare” ska inte betala eller redovisa punktskatten i samband med importen av varorna, utan ska redovisa och betala punktskatten när varorna säljs vidare till antingen sådana som inte är ”lagerhållare” eller tills ni tar dem till ett eget försäljningsställe för detaljhandelsförsäljning.

Om ni som företag är godkända som ”lagerhållare” ska ni en gång i månaden redovisa och betala punktskatten till Skatteverket. Som exportör kommer försäljningspriserna hos Convena Distribution A/S inte innehålla en eventuell punktskatt för de varor, som omfattas av den nya kemikalieskatten.

Företag som inte är godkända lagerhållare

Företag som inte är godkända som ”lagerhållare” ska i samband med importen redovisa och betala punktskatten till Skatteverket. Skatteverket kräver att det inom fem dagar från importdatumet ska finnas en redovisning och betalning av punktskatten för varor, som omfattas av kemikalieskatten.

Har du några frågor?

Vid frågor om det ovan nämnda kan ni vända er till er Key account Manager hos Convena Distribution.

 

Med vänliga hälsningar

Convena Distribution A/S

+45 33 29 6000 / +46 (0) 31 334 25 00