Comway Distribution A/S har fr.o.m. den 16 januari 2017 tagit över den svenska it-distributören Convena International AB

18. januar 2017 

<- Nyheter

Pressrelease

 

 

 

Vi är mycket nöjda med att vi tillsammans med ägarna av Convena International AB har lyckats nå enighet kring övertagandet. Vi kommer fortsätta att delta i den ökande konsolidering som präglar branschen och vi tror på att en samling av flera märken under ett tak och en djupare förståelse av produkterna kommer att bidra till att skapa ytterligare mervärde för våra kunder. Convena International AB påminner mycket om Comway Distribution A/S, och kommer från dag ett att göra oss till ett större och starkare företag samt ytterligare stärka vår lokala närvaro i EMEA-regionen.

 

Vad innebär detta för dig?

Tack vare förvärvet får du tillgång till ett väsentligt större varulager samt ett starkare produktsortiment.

Vidare kommer sammanslagningen av de båda bolagen att ytterligare stärka vår digitala setup. Vi har investerat i en ”state of the art” e-handelsplattform som är helt redo att uppfylla alla våra digitala ambitioner. Förutom detta har vi gjort massiva investeringar för att kunna motsvara och stötta kraven hos våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners på komplexa lösningar via EDI.

Vill du veta vad vi kan göra för dig på det digitala området kan du kontakta din Key Account Manager för mer information om våra olika lösningar. Du kan även besöka vår webbutik på www.comway.dk

 

Har du flera frågor?

Kanske har du en rad frågor som du skulle vilja få besvarade? Tveka inte att kontakta oss oavsett om frågorna handlar om att du vill få grepp om juridiska praktikaliteter eller höra mer om vår strategiska kurs. Det är bara att slå oss en signal.

Med utvecklingen av ett större och starkare Comway Distribution A/S går vi en spännande tid till mötes och vi är glada över ha dig med på vår resa. Vi ser fram mot ett bra samarbete framöver.

 

Med vänlig hälsning

Peter Klaris, Ulrik Bøttner och Peter Garber

Comway Distribution A/S
+45 33 29 6000