Villkor

Denna tävling arrangeras av Convena Distribution A/S, Industriholmen 51, DK-2650 Hvidovre, organisationsnr DK27276407, tfn +45 33 29 6000, info@convena.com

  1. Du måste ha en giltig företagets e-postadress och arbeta med IT inom ett av följande områden: reparation, underhåll, köp eller försäljning av IT-reservdelar, tillval eller tillbehör. 
  2. Denna tävling pågår under perioden: 20/11 2019 – 10/12 2019.
  3. Convena Distribution samlar in och hanterar personuppgifter i samband med administrationen av deltagande i tävlingen. Förutom detta använder Convena Distribution personuppgifter för att skicka marknadsföring m.m. om du har gett ditt samtycke till detta. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras och du har att begära att få ut dina uppgifter samt att invända mot behandlingen av dessa. Du har även rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigerade eller raderade. Läs mer i Convena Distributions cookie policy.
  4. Om du vinner ett pris i någon av våra tävlingar kontaktas du av en av Convena Distributions medarbetare.
  5. Om du vinner i en av våra tävlingar måste vi ha mottagit leveransadressen från dig inom 14 dagar, annars reserverar vi oss rätten att avsätta priset för en ny tävling.