;
Land USA
SEK
Language sv
Convena.com är endast för IT -återförsäljare. Logga in eller registrera dig för ett IT-återförsäljarkonto för att se priser och beställa produkter

GDPR-policy

Integritetspolicy

Cookies

ElektroG Statement

Integritetspolicy

Convena Distribution A/S integritetspolicy


Gäller från och med: 25 maj 2018

Convena Distribution A/S ("Convena", "vi", "oss", "vår") vet hur viktig sekretessen är för våra kunder och användare av våra tjänster och vi vill vara tydliga med hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar din information. Syftet med denna integritetspolicy är att förse dig med information om hur Convena behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicyn gäller för Convena Distributions webbplats (www.convena.com), webbtjänster, EDI, webbaserade applikationer och tjänster samt marknadsföringsaktiviteter som hänvisar till eller har kopplingar till Personuppgiftspolicyn (kallas gemensamt för "Tjänsterna").

Denna personuppgiftspolicy är tillämplig för alla våra tjänster, men vi kan också komma att ta fram specifika tillägg som ger ytterligare information om vår behandling av personuppgifter för en eller flera tjänster. Dessa tillägg är tillämpliga på din användning av de tjänster som de omfattar.

Personuppgiftspolicyn gäller oavsett om du använder dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet för att få tillgång till våra tjänster.

Det är viktigt att du läser igenom personuppgiftspolicyn noggrant så att du vet hur vi använder dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Convena Distribution A/S, CBR-nr  DK27276407 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som beskrivs i sekretesspolicyn. Information om hur du kontaktar oss finns i slutet av denna personuppgiftspolicy.

2. Uppgifterna vi samlar in och varför

Skapande av konto och profil

Användare kan skapa konton eller profiler i flera av våra tjänster. I samband med dessa tjänster kommer vi att be dig att lämna viss information om dig själv så att vi kan skapa ett konto eller en profil (t.ex. namn, adress och e-postadress och om du representerar ett företag samt uppgifter om ditt jobb och vilket företag du representerar).

Dina uppgifter måste behandlas för att vi ska kunna skapa ett konto och en profil på din begäran, registrera dig eller din enhet för en tjänst och tillhandahålla tjänsten eller en funktion som du begär. Dataskyddsförordningen (GDPR), art. 6, punkt 1 b och 1 f utgör den rättsliga grunden för denna behandling.

Vissa av våra tjänster gör det möjligt för dig att kommunicera med andra människor. Kommunikationen överförs via våra system och lagras enbart på dem så att vi kan erbjuda dig detta kommunikationsalternativ. Vi har inte tillgång till sådana uppgifter.


Inköp av produkter och tjänster

Om du beställer en produkt eller tjänst från oss ber vi dig att lämna in uppgifter om dig själv. Om du representerar ett företag kommer vi att be dig om ditt företagsnamn, CBR-nummer, namn, kontaktuppgifter för företaget (telefon och e-post), leveransadress (er) och faktureringsadress (er) samt kreditkortsuppgifter. Om du är privatperson ber vi dig ange företagsnamn, kontaktuppgifter (telefon och e-post), leveransadress (er) och faktureringsadress (er) samt kreditkortsuppgifter.

Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster du har beställt och för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med varandra. Vi kan även komma att behandla uppgifter som rör dina inköp för att uppfylla lagkrav gällande exempelvis bokföring och redovisning. Dataskyddsförordningen (GDPR), art. 6, punkt 1 b och 1 c utgör den rättsliga grunden.


Tävlingsbidrag och deltagande i kundundersökningar

Du kan också erbjudas att delta i tävlingar och kundundersökningar. I samband med dessa tävlingar och undersökningar kommer vi att be dig om viss information om dig själv, som namn, adress och e-postadress och om ditt företag samt information om ditt jobb och vilket företag du representerar. Vi behandlar även svaren på de undersökningar du skickar in. Deltagande i undersökningar är frivilligt.

Bearbetning är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra berättigade intressen när det gäller att erbjuda tävlingar och vinna priser till våra kunder och användare i marknadsföringssyfte och i andra syften, och för att vi ska kunna bedöma och analysera vår marknad, våra kunder, våra produkter och tjänster i syfte att förbättra och optimera vår verksamhet. Dataskyddsförordningen (GDPR), art. 6, punkt 1 f utgör den rättsliga grunden.


Nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om din e-postadress för det ändamålet och så att vi kan skydda våra intressen i att kunna tillhandahålla nyhetsbrev till dig. Dataskyddsförordningen (GDPR), art. 6, punkt 1 f utgör den rättsliga grunden för denna behandling.


Uppgifter om din användning av tjänsterna

Utöver de uppgifter du själv tillhandahåller kan vi komma att samla in uppgifter om din användning av våra tjänster. Vi samlar bland annat in enhetsdata som din IP-adress, operativsystemsversion, webbläsartyp och version samt inställningarna på den enhet du använder för att komma åt tjänsterna. Vi använder cookies, beacons och annan teknik inom vissa delar av våra tjänster. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies etc. i vår cookiepolicy som du hittar här. Vi behandlar även loggdata, såsom tid och varaktighet för din användning av tjänsten och söktermer som du anger med hjälp av tjänsterna.

Vi behandlar de data som samlas in för att optimera användarnas upplevelse och funktion, för att förstå hur våra tjänster används, så att vi kan förbättra dem och utveckla nya produkter och tjänster, för att kunna erbjuda underhållstjänster för din enhet och för att kunna leverera anpassat innehåll och ge rekommendationer baserat på dina tidigare aktiviteter i våra tjänster.

Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen för att förbättra våra tjänster och produkter och för att vi ska kunna visa dig relevant innehåll och reklam. Dataskyddsförordningen (GDPR), art. 6, punkt 1, brev f ger den rättsliga grunden för denna behandling.


Data från andra källor

Vi kan komma att ta emot uppgifter om dig från offentligt och kommersiellt tillgängliga källor (vilket är tillåtet enligt lag), som vi kan komma att kombinera med andra uppgifter som vi får från eller om dig.

Vi kan också få information om dig när du väljer att använda prisportaler, köpa portaler eller sammanslutningar som Synaxon, Stockinthechannel, Webmercs och liknande. Innan du använder sådana tjänster bör du läsa tjänstens information om hur de behandlar dina personuppgifter.


Direktmarknadsföring

De uppgifter som du lämnar in och som vi samlar in om dig kan komma att användas för att förse dig med information om kampanjer, specialerbjudanden, tävlingar, servicemeddelanden och annan information om våra produkter och tjänster (direktmarknadsföring) som vi tror kan vara av intresse för dig.

Vi kommer endast att skicka direktmarknadsföring via e-post eller annan elektronisk post i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär till exempel att vi kan skicka direktmarknadsföringsmaterial till dig via e-post med ditt föregående samtycke (registrering) eller i vissa fall baserat på den befintliga kundrelationen.

Ditt samtycke inhämtas normalt när du kryssar i ett specifikt samtyckesfält när du använder våra tjänster, eller när du fyller i ett formulär, men vi kan också inhämta ditt samtycke i andra situationer, t.ex. muntligen via din personliga kundansvarige.

När du får direktreklam från oss via e-post har du alltid möjlighet att vägra få sådan kommunikation i framtiden.

Du kan också när som helst meddela oss (gärna via e-post till info@convena.com) att du inte längre vill få direktreklam från oss.

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter till dig – se Dataskyddsförordningen (GDPR) art. 6, punkt 1 f – som tillhandahåller rättslig grund för behandling av dina direktmarknadsföringsuppgifter. E-marknadsföring kommer alltid att baseras på ditt samtycke.


Frivilliga svar och valfrihet

Det är frivilligt att tillhandahålla uppgifter för de angivna syftena, men om du inte ger oss dessa uppgifter kan det påverka dina möjligheter att använda vissa tjänster eller handla från oss.

Vi ger dig ett antal alternativ  när det gäller hur vi använder dina uppgifter. Du kan välja om du vill få reklam från oss genom att följa instruktionerna om hur du avanmäler det som ingår i kommunikationen.

Du kan också definiera dina allmänna marknadsföringsval i dina inställningar på Convena.com – Mitt Convena (detta kräver inloggning som du kan begära här) – och ange dina val  vad gäller vilken typ av riktad reklam du är intresserad av. Detta görs på sidan: Dina nyhetsbrev.

3 Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till följande enheter:


Dotterbolag

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till Convena Distributions dotterbolag, inklusive Convena Distribution Sverige, Convena Distribution Nederländerna, Convena Distribution Frankrike och Convena Distribution Storbritannien.


Leverantörer och tjänsteleverantörer

Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av oss, till exempel företag som hjälper oss med fakturering eller e-post-distribution och marknadsföring för vår räkning, eller till värden för våra data. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och behandlar data som vi är personuppgiftsansvarig för enligt vår instruktion. Dessa personuppgiftsbiträden får inte använda uppgifterna i något annat syfte än att uppfylla deras avtal med oss, och de omfattas av sekretess i detta avseende. Vi har ingått skrivna databehandlingsavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.


Övriga mottagare

Det kan finnas fall då vi lämnar ut dina uppgifter till andra parter: 

  • för att uppfylla lagen eller lagstadgade krav
  • för att kontrollera eller upprätthålla efterlevnad av de riktlinjer som gäller för våra tjänster och
  • för att skydda Convena Distributions eller något av våra närstående företags, affärspartners eller kunders rättigheter, ägarskap eller säkerhet
  • som en del av den organisatoriska omstruktureringen eller en sammanslagning eller överföring i händelse av försäljning.

Offentliga forum

Du måste vara medveten om att personuppgifter som du anger i kommentarsavsnitt  eller liknande platser i våra tjänster eller andra allmänt tillgängliga platgser (t.ex. LinkedIn och Facebook) kommer att vara tillgängliga och synliga för andra. Du bör utöva sunt förnuft när det gäller alla personuppgifter som du väljer att registrera i dessa tjänster och miljöer.

4. Dataöverföring till tredjeland

Vi överför endast personuppgifter till personuppgiftsbiträden utanför EU och EES om lämpliga garantier har lämnats specifikt för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå, inklusive i form av EU-kommissionens modellavtal om dataöverföring.

Vi överför data till Google Analytics (Google LLC) och Facebook Inc., som båda är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av data till USA säkerställs genom dessa företags certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, se Dataskyddsförordningen (GDPR), art. 45.

5. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga fysiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda de uppgifter som vi samlar in i samband med tjänsterna. Observera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter är ingen webbplats, internetöverföring, datorsystem eller trådlös anslutning helt säker.

6. Radering av personuppgifter

Vi lagrar endast uppgifter som rör dig så länge som det är nödvändigt, för det syfte för vilket de samlades in eller för vilket det krävs enligt ett avtal eller tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som samlas in om din användning av våra tjänster kommer att raderas när du inte har använt webbplatsen på ett år, senast.

Uppgifter som samlas in från din registrering till vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt samtycke till att få nyhetsbrevet återkallas. Uppgifterna kan dock lagras längre om vi har ett legitimt behov av att lagra dem, t.ex. om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla juridiska krav.

Uppgifter som samlas in i samband med inköp som du har gjort med våra Tjänster kommer inledningsvis att raderas 3 år efter slutet av det kalenderår då ditt köp gjordes. Uppgifterna kan dock lagras längre om vi har ett legitimt behov av att lagra dem, t.ex. krav gällande lagring av redovisningsdata, om detta är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla juridiska krav. Redovisningsdata kommer att lagras i 5 år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i den danska bokföringslagen.

Data som samlas in när du skapar ditt konto och din profil raderas när du stänger din profil.

7. Länkar till och produkter från tredje part i våra tjänster

Våra tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster som ligger utanför vår kontroll. Vi tar inget ansvar för säkerheten eller sekretessen för de data som samlas in av webbplatser eller andra tjänster. Du bör vara försiktig och granska personuppgifter om behandling av tredje parts webbplatser och tjänster som du använder.

Vi kan komma att göra vissa produkter eller tjänster tillgängliga för dig (t.ex. appar som är tillgängliga via portaler som Synaxon, Webmercs och BizBrains) som har utvecklats av tredje part. Convena Distribution tar inget ansvar för sådana produkter eller tjänster från tredje part.

8. Tredjepartsleverantörer av innehåll, reklam eller funktionalitet i våra tjänster

En del av innehållet, reklamen och funktionaliteten i våra tjänster kan tillhandahållas av tredje part som inte är ansluten till oss. Till exempel:

  • Vissa tredje parter kan komma att skicka reklam eller hålla reda på vad reklamanvändare tittar på, hur ofta de ser på annonser och hur användarna reagerar på dem, och
  • vi gör det möjligt för dig att dela viss information om tjänsterna med andra individer via sociala nätverkstjänster som Facebook och LinkedIn.

Dessa tredje parter kan komma att samla in eller ta emot vissa uppgifter om din användning av tjänsterna, inklusive användning av cookies, beacons och liknande tekniker, och dessa data kan samlas in över tid och kombineras med data som samlas in på olika webbplatser och onlinetjänster. Vissa av dessa företag deltar i branschutvecklingsprogram som har utvecklats för att ge kunderna möjlighet att välja om de vill få riktad reklam eller inte. Besök de webbplatser som drivs av Network Advertising Initiative [http://networkadvertising.org] och Digital Advertising Alliance [http://www.aboutads.info/] för att läsa mer.

9. Dina rättigheter

Som personuppgiftsansvarig måste vi informera dig om dina rättigheter för att skapa öppenhet vad gäller behandlingen av dina uppgifter. Om du vill utöva en eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att när som helst be oss att lämna information om vilka uppgifter vi har om dig, anledningen till att dessa uppgifter hålls, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som är tillämpliga samt information om var uppgifterna kommer ifrån. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig. Om du upptäcker att de uppgifter som vi har om dig innehåller felaktigheter är du välkommen att kontakta oss skriftligen så att dessa uppgifter kan korrigeras.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få alla eller några av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon ytterligare rättslig grund för att fortsätta att behandla uppgifterna. Vi är inte skyldiga att radera dina personuppgifter i den mån som fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga krav.

Rätt till begränsning av behandling 

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter begränsade (indragna) så att de endast inbegriper lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta. 

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du själv har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter med avseende på direktmarknadsföring, inklusive den profilering som görs så att vi kan rikta in oss på vår direktmarknadsföring.

Du har också rätt att när som helst invända mot, av skäl som rör din personliga situation, behandlingen av dina personuppgifter som vi åtar oss på grundval av våra berättigade intressen.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter på ett specifikt sätt.

Rätt till klagomål

Du har rätt att när som helst klaga hos den danska dataskyddsmyndigheten Borgergade 28, 5, DK-1300 Köpenhamn K, Danmark vad gäller vår behandling av dina personuppgifter. Reklamationer kan skickas via e-post till dt@datasilsynet.dk eller genom att kontakta +45 33 19 32 00.

10. Ändringar i  integritetspolicyn

Om vi gör ändringar i integritetspolicyn kommer du att informeras om detta nästa gång du besöker webbplatsen. Om vi har registrerat din e-postadress kommer du att få ett meddelande om detta via e-post.

Mer information

Om du har specifika frågor är det här vår kontaktadress:

CONVENA DISTRIBUTION A/S 
Industriholmen 51 
DK-2651 Hvidovre, Danmark 
Telefon: +45 33 29 6000 
E-post: gdpr@convena.com