Europa Zachodnia i Północna

Niemcy, Szwajcaria, Lichtenstein, Austria

Francja

Holandia, Belgia, Luksemburg

Wielka Brytania