;
Kraj U.S.A
PLN
Język pl
Convena.com jest przeznaczony wyłącznie dla sprzedawców IT. Zaloguj się lub zarejestruj się na konto sprzedawcy IT, aby zobaczyć ceny i zamówić produkty

Polityka RODO

Polityka prywatności

Pliki cookie

ElektroG Statement

Polityka prywatności

Polityka prywatności Convena Distribution A/S


Obowiązuje od: 25 maja 2018 r.

Convena Distribution A/S ("Convena" - "my", "nas" "nasz") wie, jak ważna jest poufność dla naszych klientów i użytkowników naszych usług. Dlatego chcemy poinformować, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przesyłamy i przechowujemy Twoje dane. Celem niniejszej polityki prywatności jest dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób Convena przetwarza dane osobowe.

Polityka ochrony danych osobowych dotyczy strony internetowej Convena Distribution (www.convena.com), usług internetowych, EDI, aplikacji i usług internetowych oraz działań marketingowych, które odnoszą się lub mają linki do polityki danych osobowych (zwanej łącznie "naszymi usługami").

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich naszych usług, ale możemy również przygotować dodatkowe suplementy zawierające informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych w ramach jednej lub kilku usług. Te suplementy dotyczą Twojego korzystania z usług o których mówią.

Polityka ochrony danych osobowych obowiązuje niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innego urządzenia w celu uzyskania dostępu do naszych usług.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z Polityką dotyczącą danych osobowych, abyś wiedział, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

1. Administrator danych

Convena Distribution A/S, nr CBR  DK27276407 to administrator danych osobowych dotyczących przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w Polityce prywatności. Informacje na temat sposobu kontaktowania się z nami znajdują się na końcu niniejszej polityki dotyczącej danych osobowych.

2. Gromadzone przez nas dane i dlaczego to robimy

Tworzenie kont i profili

Użytkownicy mogą tworzyć konta lub profile w wielu naszych usługach. W związku z tymi usługami poprosimy Cię o podanie pewnych danych o sobie, abyśmy mogli utworzyć konto lub profil (np. Twoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail oraz czy reprezentujesz firmę, a także dane o swojej pracy i firma, którą reprezentujesz).

Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne, abyśmy mogli utworzyć konto i profil na żądanie użytkownika, zarejestrować Ciebie lub Twoje urządzenie w celu wykonania usługi lub udostępnić usługę, której sobie zażyczyłeś/-łaś. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, art. 6, ust. 1 (b) i (f) stanowią podstawę prawną dla tej operacji przetwarzania.

Niektóre z naszych usług umożliwiają komunikację z innymi osobami. Komunikacje te są przesyłane za pośrednictwem naszych systemów i przechowywane wyłącznie na nich, abyśmy mogli zaoferować Ci tę opcję. Nie mamy dostępu do tych danych.


Zakupy produktów i usług

Jeśli zamawiasz u nas produkt lub usługę, poprosimy Cię o przekazanie swoich danych. Jeśli reprezentujesz firmę, poprosimy Cię o podanie jej nazwy, numeru CBR, nazwy, firmowych danych kontaktowych (numer telefonu i poczty e-mail), adresu(-ów) do wysyłki oraz adresu (-ów) do faktury i danych karty kredytowej. Jeśli jesteś osobą prywatną, poprosimy Cię o podanie nazwy swojej firmy, danych kontaktowych (telefonu i poczty elektronicznej), adresu(-ów) do wysyłki, adresu (-ów) do rachunku oraz danych karty kredytowej.

Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby zapewnić produkty lub usługi, które zamówiłeś/-aś, i abyśmy mogli zrealizować umowę. Możemy także przetwarzać dane dotyczące Twoich zakupów w celu spełnienia wymogów prawnych, na przykład w zakresie księgowości i rachunkowości. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, art. 6, ust. 1 (b) i (c) stanowią podstawę prawną.


Zgłoszenia do konkursu i udział w ankietach klientów

Możesz także otrzymać propozycję udziału w konkursach i wziąć udział w ankietach klientów. W związku z tymi konkursami i ankietami poprosimy Cię o podanie Twoich danych, takich jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail, oraz o to, czy reprezentujesz firmę, a także o dane dotyczące Twojej pracy i firmy. Przetwarzamy również odpowiedzi na przesłane przez Ciebie ankiety. Udział w ankietach jest dobrowolny.

Przetwarzanie jest niezbędne, aby chronić nasze prawnie uzasadnione interesy w odniesieniu do oferowania naszym klientom i użytkownikom konkursów i nagród w celach promocyjnych i innych oraz abyśmy mogli ocenić i przeanalizować nasz rynek, klientów, produkty i usługi z myślą o poprawie i optymalizacji naszej działalności. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, art. 6. Paragraf 1 (f) stanowi podstawę prawną.


Biuletyny

Dokonując subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego, gromadzimy dane na temat Twojego adresu e-mail w tym celu, abyśmy mogli zabezpieczyć nasze zainteresowanie tym biuletynem. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, art. 6. ustęp 1 (f) stanowi podstawę prawną dla tej operacji przetwarzania.


Dane dotyczące korzystania z usług

Poza danymi przekazywanymi przez użytkownika możemy gromadzić dane dotyczące korzystania z naszych usług. Gromadzimy między innymi dane dotyczące urządzenia, takie jak adres IP użytkownika, wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki oraz ustawienia na urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do usług. W niektórych obszarach naszych Usług używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie, którą można znaleźć tutaj https://www.convena.com/en-gb/about-convena/customer-service/cookies. Przetwarzamy również dane dziennika, takie jak czas i czas trwania korzystania przez użytkownika z serwisu i warunki wyszukiwania wprowadzone przez użytkownika w usługach.

Przetwarzamy gromadzone dane w celu optymalizacji doświadczeń użytkownika i funkcji usług, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze usługi są wykorzystywane, abyśmy mogli je ulepszyć i opracować nowe produkty i usługi, aby móc świadczyć usługi konserwacyjne dla Twojego urządzenia oraz dostarczać spersonalizowane treści i udzielać rekomendacji na podstawie wcześniejszych działań w ramach naszych usług.

Przetwarzanie tych danych jest konieczne, abyśmy mogli chronić nasze interesy ulepszaniem naszych usług i produktów oraz aby pokazać Ci odpowiednie treści i reklamy. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, art. 6, ust. 1 i litera f stanowią podstawę prawną dla tej operacji przetwarzania.


Dane z innych źródeł

Możemy otrzymywać od użytkowników dane ze źródeł publicznych i dostępnych w handlu (które są dozwolone zgodnie z prawem), które możemy połączyć z innymi danymi, które otrzymujemy od użytkowników lub na ich temat.

Możemy również otrzymywać od Ciebie dane, gdy zdecydujesz się korzystać z portali cenowych, portali zakupowych lub stowarzyszeń, takich jak Synaxon, Stockinthechannel, Webmercs itp. Przed skorzystaniem z takich usług należy przeczytać informacje o tym, w jaki sposób przetwarzają one dane osobowe użytkownika.


Marketing bezpośredni

Dane, które użytkownik przekazuje i które gromadzimy, mogą zostać wykorzystane do przekazania mu danych dotyczących kampanii, ofert specjalnych, konkursów, powiadomień o usługach oraz innych danych dotyczących naszych produktów i usług (marketingu bezpośredniego), które naszym zdaniem mogą być interesujące.

Wysyłamy marketing bezpośredni wyłącznie pocztą elektroniczną lub inną pocztą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to na przykład, że możemy wysyłać Państwu materiały marketingowe w sposób bezpośredni pocztą elektroniczną na podstawie wcześniejszej zgody (rejestracji) lub, w niektórych przypadkach, na podstawie istniejącej relacji z klientem.

Twoja zgoda jest zwykle uzyskiwana, gdy zaznaczysz pole konkretnej zgody podczas korzystania z naszych usług lub wypełniając formularz, ale możemy również uzyskać Twoją zgodę w innych sytuacjach, np. ustnie za pośrednictwem osobistego menedżera konta.

Po otrzymaniu od nas bezpośrednich informacji marketingowych zawsze będziesz mieć możliwość odmowy ich otrzymywania takiej komunikacji w przyszłości.

Możesz również w każdej chwili powiadomić nas o tym (najlepiej wysyłając wiadomość e-mail na adres info@convena.com), że nie chcesz już otrzymywać od nas informacji z marketingu bezpośredniego.

Nasze prawnie uzasadnione zainteresowanie możliwością wprowadzenia na rynek naszych usług i produktów – patrz Ogólne przepisy o ochronie danych. art. 6, ust. 1 (f) – zapewnia podstawę prawną przetwarzania Twoich danych dotyczących marketingu bezpośredniego. Marketing elektroniczny zawsze opiera się na Twojej zgodzie.


Dobrowolne odpowiedzi i swoboda wyboru

Podanie danych do określonych celów jest dobrowolne, ale niezastosowanie się do tego wymogu może mieć wpływ na możliwość korzystania z niektórych usług lub wykonywania u nas zakupów.

Oferujemy szereg opcji dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas reklamy, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji z subskrypcji zawartą w komunikacie.

Możesz również zdefiniować swoje ogólne wybory marketingowe w ustawieniach na stronie Convena.com – Moja Convena (wymaga to zalogowania się,  które można uzyskać tutaj) – i wskazać swoje wybory w odniesieniu do rodzaju reklam, które Cię interesują. Można to zrobić na stronie: Twoje biuletyny.

3. Komu przekazujemy Twoje dane?

Możemy ujawnić Twoje dane następującym jednostkom:


Spółki stowarzyszone

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane spółkom stowarzyszonym Convena Distribution, w tym firmie Convena Distribution Szwecja, Convena Distribution Niderlandy, Convena Distribution Francja i Convena Distribution Wielka Brytania.


Dostawcy i usługodawcy

Możemy również ujawnić Twoje dane firmom świadczącym usługi naszym klientom lub w ich imieniu, takim jak spółki, które pomagają nam rozliczać lub przesyłać e-maile i materiały marketingowe w naszym imieniu lub administrować naszymi danymi. Spółki te są podmiotami przetwarzającymi dane, których jesteśmy administratorem, na podstawie naszych instrukcji. Podmioty przetwarzające dane nie mogą wykorzystywać tych danych do celów innych niż realizacja zawartej z nami umowy i podlegają one w tym względzie poufności. Zawarliśmy pisemne umowy o przetwarzaniu danych ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu własnym.


Inni odbiorcy

Mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy ujawniać Twoje dane innym podmiotom: 

  • w celu zapewnienia zgodności z prawem lub wymaganiami ustawowymi
  • w celu sprawdzenia lub egzekwowania zgodności z zasadami obowiązującymi w naszych usługach, oraz
  • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa należących do Convena Distribution lub do naszych spółek stowarzyszonych, partnerów biznesowych lub klientów.
  • w ramach restrukturyzacji organizacyjnej, fuzji lub przeniesienia w przypadku sprzedaży.

Fora publiczne

Użytkownik musi mieć świadomość, że dane osobowe wprowadzone w sekcjach  komentarzy lub podobnych miejscach w naszych usługach lub w innych miejscach publicznych  (np. LinkedIn i Facebook) będą dostępne i widoczne dla innych. Użytkownik powinien zachować zasady zdrowego rozsądku w odniesieniu do wszystkich danych osobowych, które chce wprowadzić do tych usług i środowisk.

4. Transfer danych do państw trzecich

Przekazujemy dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane poza UE i EOG tylko wtedy, gdy zapewniono odpowiednie gwarancje w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, w tym w formie modelowych umów Komisji Europejskiej dotyczących transferu danych.

Przesyłamy dane do Google Analytics (Google LLC) i Facebook Inc., z których oba zostały założone w USA. Niezbędne gwarancje dotyczące przekazywania danych do USA są zapewnione poprzez certyfikację tych firm zgodnie z rozporządzeniem UE i USA w sprawie ochrony danych osobowych, patrz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, art. 45.

5. Jak chronimy Twoje dane?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki fizyczne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych, które gromadzimy w związku z usługami. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli wdrożymy rozsądne środki w celu ochrony danych osobowych, żadna strony internetowa, transferu internetowy, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie jest całkowicie zabezpieczone.

6. Usuwanie danych osobowych

Zachowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub jak jest to wymagane zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa.

Dane zebrane w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług zostaną usunięte, jeśli nie będą Państwo korzystali ze strony internetowej najpóźniej przez 1 rok.

Dane zgromadzone podczas rejestracji w naszym newsletterze zostaną usunięte po wycofaniu zgody na otrzymywanie newslettera. Dane mogą być jednak przechowywane przez dłuższy czas, jeśli istnieje uzasadniona potrzeba ich przechowywania, np. jeśli jest to niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony wymagań prawnych, lub jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych.

Dane zebrane w związku z zakupami dokonanymi przez Państwa przy użyciu naszych usług zostaną usunięte po 3 latach od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu. Dane mogą być jednak przechowywane dłużej, jeśli istnieje uzasadniona potrzeba ich przechowywania, np. wymogi dotyczące przechowywania danych księgowych, jeżeli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony wymogów prawnych lub jeśli przechowywanie jest konieczne, abyśmy mogli spełnić wymogi prawne. Dane rachunkowe będą przechowywane przez 5 lat do końca roku finansowego, aby spełnić wymagania duńskiej ustawy o rachunkowości.

Dane zebrane podczas tworzenia konta i profilu zostaną usunięte po zamknięciu profilu.

7. Linki i produkty stron trzecich w naszych usługach

Nasze usługi mogą obejmować linki do stron internetowych i usług innych firm, które znajdują się poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub poufność danych gromadzonych przez strony internetowe lub inne usługi. Należy zachować ostrożność i przeglądać dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez strony internetowe i usługi stron trzecich, z których korzystasz.

Możemy udostępnić Ci określone produkty lub usługi (np. aplikacje dostępne za pośrednictwem portali takich jak Synaxon, Webmercs i BizBrains), które zostały opracowane przez strony trzecie. Convena Distribution nie ponosi odpowiedzialności za takie produkty lub usługi stron trzecich.

8. Dostawcy zewnętrzni zawartości, reklam lub funkcji w naszych usługach

Niektóre treści, reklamy i funkcje w naszych usługach mogą być świadczone przez strony trzecie, które nie są z nami powiązane. Na przykład:

  • Niektóre strony trzecie mogą obsługiwać reklamy lub śledzić, które reklamy przeglądają użytkownicy, jak często oglądają te reklamy i jak na nie reagują i
  • Umożliwiamy użytkownikom udostępnianie określonych danych dotyczących usług innym osobom za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn.

Te strony trzecie mogą gromadzić lub otrzymywać pewne dane dotyczące korzystania z usług, w tym pliki cookie, sygnalizatory i podobne technologie, i mogą być gromadzone w powiązaniu z danymi zbieranymi na różnych stronach internetowych i usługach online. Niektóre z tych firm uczestniczą w programach rozwoju przemysłu, które zostały opracowane, aby dać klientom możliwość wyboru, czy chcą otrzymywać ukierunkowane reklamy. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych prowadzonych przez Network Advertising Initiative [http://networkadvertising.org] oraz Digital Advertising Alliance [http://www.aboutads.info/].

9. Twoje prawa

Jako administrator danych musimy informować Cię o Twoich prawach w celu zapewnienia przejrzystości w przetwarzaniu Twoich danych. Aby skorzystać z jednego lub więcej praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Prawo dostępu

Możesz w każdej chwili poprosić nas o podanie, jakie dane przechowujemy, dlaczego są one przechowywane, jakie są kategorie danych osobowych i odbiorców tych danych oraz o informacje, skąd pochodzą dane osobowe. Masz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać poprawienia Państwa nieprawidłowych danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przechowywane przez nas dane zawierają błędy, prosimy o kontakt na piśmie w celu ich skorygowania.

Prawo do usunięcia danych

W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych danych osobowych, np. w przypadku wycofania zgody i braku dalszych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych. Nie mamy obowiązku usuwania Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim jest to konieczne, np. w celu umożliwienia nam spełnienia naszych obowiązków prawnych lub spełnienia przez nas wymagań prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

W niektórych przypadkach masz prawo do ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania Twoich danych osobowych, tak aby obejmowało to tylko przechowywanie, np. jeśli sądzisz, że przetwarzane przez nas dane nie są prawidłowe. 

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzenia formacie oraz ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych.

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniu, abyśmy mogli osiągnąć nasz udział w marketingu bezpośrednim.

Masz również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą, przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które podejmujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów.

Prawo do wycofania zgody

Możesz w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na określone przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Prawo do zażalenia

Możesz w każdej chwili złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhaga K, Dania w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Skargi można składać pocztą elektroniczną na adres dt@datatilsynet.dk lub dzwoniąc pod numer +45 33 19 32 00.

10. Zmiany w  Polityce prywatności

W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce prywatności użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie podczas następnej wizyty na stronie internetowej. Jeśli zarejestrowaliśmy adres e-mail, otrzymasz powiadomienie o wprowadzonych zmianach pocztą elektroniczną.

Dalsze informacje

Jeśli masz jakieś pytania, oto nasz adres kontaktowy:

CONVENA DISTRIBUTION A/S 
Industriholmen 51 
DK-2651 Hvidovre, Dania 
Telefon: +45 33 29 6000 
E-mail: gdpr@convena.com