Land Norge
NOK
Language no

Vilkår og betingelser

RMA (retur)

Salgs- og leveringsbetingelser – forbrukere

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder når du handler som forbruker hos Convena Distribution A/S. Når du handler som forbruker, bekrefter du at du ikke kjøper varene som næringsdrivende, og at du heller ikke kjøper varene med henblikk på videresalg.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet ditt.

I disse salgs- og leveringsbetingelsene er selgeren:

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
DK-2650 Hvidovre
CVR-nr. 27276407

2. Bestilling av varer

Vi gjør oppmerksom på at bestillingen din ikke er en juridisk bindende avtale med selgeren. Selgeren er dermed først bundet av avtalen om kjøp når du har mottatt en ordrebekreftelse fra selgeren. Vi forbeholder oss imidlertid, uansett om du har mottatt en ordrebekreftelse, retten til å annullere bestillingen din dersom varen ikke er på lager, eller ved leveringssvikt, tekniske problemer eller lignende situasjoner. Når du har mottatt en ordrebekreftelse, bør du kontrollere at denne stemmer overens med bestillingen din.

3. Priser

Med mindre annet fremgår, er alle priser angitt i danske kroner, og prisene er inklusive moms. I tillegg til prisen for varen omfatter kostnadene alle utgifter til frakt, emballasje og levering. Du er blitt opplyst om disse kostnadene i forbindelse med bestillingen.

4. Levering

Leveringen forventes normalt å finne sted tre–fem virkedager etter at vi har sendt ordrebekreftelsen. Det angitte leveringstidspunktet er det forventede leveringstidspunktet, og lengre leveringstid og forsinkelser kan forekomme, særlig hvis varen ikke er på lager hos Convena Distribution A/S. Hvis leveringen blir forsinket, vil vi orientere deg om dette så snart vi blir oppmerksom på forsinkelsen.

5. Spesielt om programvareprodukter

Mange produsenter av programvare og lignende produkter forbeholder seg opphavsrett og andre rettigheter til produktene. Selgeren overdrar kun de rettighetene som selgeren har ervervet fra selgerens leverandør. Alle programvareprodukter skal brukes i overensstemmelse med produsentens anvisninger og rettigheter.

6. Reklamasjoner

Du kan reklamere på eventuelle mangler i overensstemmelse med kjøpslovens regler om forbrukerkjøp. Dermed har du 24 måneders reklamasjonsrett dersom det foreligger en feil eller mangel ved en kjøpt vare. Du må imidlertid alltid reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. Dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen, forbeholder selgeren seg retten til å avvise reklamasjonen. Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgetap som kjøperen påføres ved reklamasjon som følge av forsinkelser eller mangler ved de solgte varene.

7. Produktansvar

Selgerens produktansvar er begrenset til det produktansvaret som følger av de ufravikelige reglene i loven om produktansvar. Bortsett fra dette har selgeren ikke noe produktansvar.

8. Personopplysninger

Med personopplysninger forstås enhver form for informasjon om en identifisert eller identifiserbar person. Ved å bestille varer aksepterer du at selgeren registrerer og behandler personopplysningene dine i overensstemmelse med de reglene og prinsippene som fremgår på hjemmesiden vår.

9. Angrerett

Du har rett til å si opp denne avtalen uten begrunnelse innen 14 dager. Angreretten utløper 14 dager etter den dagen du eller en annen tredjepart enn transportøren som du har angitt, får varene i fysisk besittelse. Du kan benytte deg av angreretten ved å sende et brev eller en e-post om dette til postadressen eller e-postadressen vår:

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
DK-2650 Hvidovre
info.no@comvena.com

Meldingen skal være en utvetydig erklæring om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Du kan velge å benytte det vedlagte standard angrerettskjemaet, men det er ikke et krav. Angrefristen er overholdt hvis du sender meldingen om at du benytter deg av angreretten, før angrefristen er utløpt.

Følger av å angre

Hvis du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnader (men ikke ekstra kostnader hvis du har valgt en annen leveringsform enn den billigste formen for standardlevering som vi tilbyr), uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra datoen vi mottok meldingen om at du ønsker å angre på kjøpet. Vi gjennomfører en slik tilbakebetaling med det samme betalingsmiddelet som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har samtykket i noe annet. Du vil under ingen omstendigheter bli pålagt noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene i retur, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at du har returnert varene, alt etter hva som skjer tidligst.

Du må returnere varene eller levere dem til oss uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen du har informert oss om at du benytter deg av angreretten. Fristen er overholdt hvis du returnerer varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du bærer selv risikoen for varene til vi har fått dem i retur.

Du er selv ansvarlig for å dekke direkte kostnader i forbindelse med varereturen.

Du er kun ansvarlig for en eventuell forringelse av varenes verdi som skyldes annen håndtering enn den som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og måten de fungerer på.

10. Tvister

Kjøpet er i enhver henseende underlagt dansk rett. Enhver tvist som springer ut av bestillingen, og ethvert krav mellom partene som vedrører eller springer ut av kjøpet, skal avgjøres av danske domstoler. Convena Distribution A/S’ hjemting (domstolen i Glostrup) er avtalt som verneting, men Convena Distribution A/S skal også ha rett til å anlegge eventuelle saker ved forbrukerens verneting.