Land Norge
NOK
Language no
Convena.com er kun for IT -forhandlere. Logg inn eller registrer deg for en IT-forhandlerkonto for å se priser og bestille produkter

Retningslinjer for GDPR

Personvernerklæring

Cookies

Personvernerklæring

Convena Distribution A/S' personvernregler


Gjelder fra: 25. mai 2018

Convena Distribution A/S («Convena», «oss»,«vår») vet hvor viktig konfidensialitet er for våre kunder og brukere av tjenestene våre, og vi ønsker å være åpne om hvordan vi samler inn, bruker, tilgjengeliggjør, overfører og oppbevarer opplysningene dine. Formålet med disse personvernreglene er å gi deg informasjon om hvordan Convena behandler personopplysningene dine.

Personvernreglene gjelder for nettstedet til Convena Distribution, www.convena.com, deres webservice, EDI, online-applikasjoner og markedsføringsaktiviteter som henviser til eller har lenker til personvernerklæring, heretter kalt våre «tjenester».

Disse personvernreglene gjelder alle våre tjenester, men vi kan også utarbeide spesifikke tillegg som gir ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger for én eller flere tjenester. Disse tilleggene gjelder for din bruk av tjenestene de dekker.

Personvernreglene gjelder uansett om du bruker en datamaskin, en mobiltelefon, et nettbrett eller en annen enhet for å få tilgang til tjenestene våre.

Det er viktig at du leser personvernreglene nøye, slik at du vet hvordan vi bruker personopplysningene dine.

1. Datakontrollør

Convena Distribution A/S, CBR-nr. DK27276407 er datakontrollør for behandling av personopplysninger som er beskrevet i personvernreglene. Du finner informasjon om hvordan du tar kontakt med oss på slutten av disse personvernreglene.

2. Opplysningene vi samler inn, og hvorfor

Opprettelse av konto og profil

Brukere kan opprette kontoer eller profiler for en rekke av våre tjenester. I forbindelse med disse tjenestene ber vi deg sende inn bestemte opplysninger om deg selv, slik at vi kan opprette kontoen eller profilen, f.eks. navn, adresse og e-postadresse, og om du representerer en bedrift, samt opplysninger om din stilling og bedriften du representerer.

Dine opplysninger må behandles slik at vi kan opprette den kontoen og profilen du ønsker, registrere deg eller enheten din for en tjeneste og levere tjenesten eller en funksjon du ber om. EUs personvernforordning (GDPR), art. 6, paragraf. 1 (b) og (f) utgjør det juridiske grunnlaget for denne behandlingen.

Noen av tjenestene våre gir deg mulighet til å kommunisere med andre. Denne kommunikasjonen overføres via våre systemer og lagres bare på dem, slik at vi kan tilby deg denne kommunikasjonen. Vi har ikke tilgang til slike data.


Innkjøp av produkter og tjenester

Hvis du bestiller et produkt eller en tjeneste fra oss, ber vi deg sende inn opplysninger om deg selv. Hvis du representerer et firma, ber vi deg om firmanavn, CBR-nummer, navn, bedriftens kontaktopplysninger (telefon og e-post), leveringsadresse/leveringsadresser og faktureringsadresse samt kredittkortopplysninger. Hvis du er en privatperson, ber vi deg opplyse firmanavn, kontaktopplysninger (telefon og e-post), leveringsadresse/leveringsadresser og faktureringsadresse samt kredittkortopplysninger.

Denne behandlingen av opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne levere de produktene eller tjenestene du har bestilt, og slik at vi kan oppfylle avtalen. Vi kan også behandle data om dine kjøp for å oppfylle lovmessige krav til f.eks. bokføring og regnskap. EUs personvernforordning (GDPR), art. 6, paragraf 1 (b) og (c) utgjør det juridiske grunnlaget.


Konkurransebidrag og deltakelse i kundeundersøkelser

Du kan også bli tilbudt å delta i konkurranser og undersøkelser. I forbindelse med disse konkurransene og undersøkelsene ber vi deg om visse opplysninger om deg selv, for eksempel navn, adresse og e-postadresse, og om du representerer en bedrift, samt opplysninger om stillingen din og bedriften du representerer. Vi behandler også svarene på undersøkelser du sender inn. Det er frivillig å delta i undersøkelser.

Behandling er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre rettmessige interesser når det gjelder å tilby konkurranser og premietrekninger til våre kunder og brukere for markedsføringsformål og andre formål, og for at vi skal kunne vurdere og analysere vårt marked, våre kunder, produkter og tjenester med tanke på å forbedre og optimalisere vår virksomhet. EUs personvernforordning (GDPR), art. 6, paragraf 1 (f) utgjør det juridiske grunnlaget.

Nyhetsbrev

Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet vårt, samler vi inn opplysninger om e-postadressen din for det formålet, slik at vi kan sikre våre interesser for å kunne sende deg nyhetsbrev. EUs personvernforordning (GDPR), art. 6, paragraf. 1 (f) utgjør det juridiske grunnlaget for denne behandlingsoperasjonen.


Data om din bruk av tjenestene

I tillegg til opplysningene du selv oppgir, kan vi samle inn opplysninger om din bruk av tjenestene våre. Vi samler blant annet inn enhetsdata som IP-adresse, operativsystemversjon, nettlesertype og -versjon samt innstillingene på enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene. Vi bruker cookies, markører og andre teknologier fore visse områder av tjenestene våre. Du finner flere opplysninger om vår bruk av cookies osv. i våre retningslinjer for cookies, som du finner her https://www.convena.com/en-gb/about-convena/customer-service/cookies. Vi behandler også loggdata, for eksempel klokkeslett og varigheten for din bruk av tjenesten og søkebegrepene du angir ved hjelp av tjenestene.

Vi behandler de innsamlede dataene for å optimalisere brukeropplevelsen og funksjonen til tjenestene, for å forstå hvordan tjenestene våre brukes, slik at vi kan forbedre dem og utvikle nye produkter og tjenester, for å kunne tilby vedlikeholdstjenester til enheten din, og for å kunne levere tilpasset innhold og gi anbefalinger basert på dine tidligere aktiviteter i tjenestene våre.

Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser for å forbedre tjenestene og produktene våre, og slik at vi kan vise deg relevant innhold og reklame. EUs personvernforordning (GDPR), art. 6, paragraf 1, (f) utgjør det juridiske grunnlaget for denne behandlingen.


Data fra andre kilder

Vi kan motta opplysninger om deg fra offentlig og kommersielt tilgjengelige kilder (som er tillatt i henhold til loven), som vi kan kombinere med andre opplysninger vi mottar fra eller om deg.

Vi kan også motta opplysninger om deg når du velger å bruke prisportaler, kjøpsportaler eller tilknytninger som Synaxon, Stockinthechannel, Webmercs og lignende. Før du bruker slike tjenester, bør du lese tjenestens opplysninger om hvordan de behandler personopplysningene dine.


Direkte markedsføring

Opplysningene du sender inn og som vi samler inn om deg, kan brukes til å gi deg informasjon om kampanjer, spesialtilbud, konkurranser, servicemeldinger og andre opplysninger om våre produkter og tjenester (direktemarkedsføring) som vi tror kan være av interesse for deg.

Vi vil bare sende direkte markedsføring via e-post eller annen elektronisk post i samsvar med gjeldende lovgivning. Det betyr for eksempel at vi kan sende deg direktemarkedsføringsmateriell via e-post med ditt tidligere samtykke (registrering), eller i noen tilfeller, på grunnlag av det eksisterende kundeforholdet.

Ditt samtykke innhentes vanligvis når du bekrefter et spesifikt samtykkefelt når du bruker tjenestene våre, eller når du fyller ut et skjema, men vi kan også innhente ditt samtykke i andre situasjoner, f.eks. muntlig via din personlige kundebehandler.

Når du mottar direktemarkedsføring fra oss via e-post, vil du alltid ha muligheten til å nekte å motta slik kommunikasjon i fremtiden.

Du kan også når som helst varsle oss (gjerne ved å sende en e-post til info@convena.com) om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring fra oss.

Vår legitime interesse i å kunne markedsføre våre tjenester og produkter overfor deg - se personvernforordningen art. 6, paragraf 1 (f), som er det juridiske grunnlaget for behandling av dine opplysninger for direkte markedsføring. E-markedsføring vil alltid være basert på ditt samtykke.


Frivillige svar og valgfrihet

Å oppgi data for de nevnte formålene er frivillig, men dersom du unnlater å gi oss disse opplysningene kan det påvirke dine muligheter til å bruke bestemte tjenester eller foreta kjøp hos oss.

Vi gir deg en rekke alternativer  når det gjelder hvordan vi bruker opplysningene dine. Du kan selv bestemme om du ønsker å motta annonser fra oss ved å følge instruksjonene for å avslutte abonnementet som er inkludert i kommunikasjonen.

Du kan også definere dine generelle markedsføringsvalg i innstillingene på Convena.com – Min Convena (dette krever innlogging  som du kan be om her) – og angi hvilken type målrettet reklame du er interessert i. Dette gjøres på siden: Dine nyhetsbrev.

3. Hvem utleverer vi opplysningene dine til?

Vi kan utlevere opplysningene dine til følgende:


Tilknyttede selskaper

Dine opplysninger kan bli utlevert til Convena Distribution sine tilknyttede selskaper, inkludert Convena Distribution Sweden, Convena Distribution Netherlands, Convena Distribution France og Convena Distribution United Kingdom.


Leverandører og tjenesteleverandører

Vi kan også utlevere opplysningene dine til selskaper som leverer tjenester til eller på vegne av oss, for eksempel selskaper som hjelper oss med fakturering eller innsending av e-post og markedsføring på våre vegne, eller som lagrer opplysningene våre. Disse selskapene er databehandlere og behandler data som vi er datakontrollører for ut fra våre instruksjoner. Disse databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til andre formål enn for å oppfylle kontrakten med oss, og de er i denne forbindelse underlagt konfidensialitet. Vi har inngått skriftlige avtaler for databehandling med alle databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av oss.


Andre mottakere

Det kan være tilfeller der vi utleverer opplysningene dine til andre parter: 

  • for å oppfylle lovmessige krav eller i samsvar med lovbestemte krav
  • for å kontrollere eller håndheve samsvar med retningslinjer som gjelder for tjenestene våre, og
  • for å beskytte rettighetene, eierskapet eller sikkerheten til Convena Distribution eller våre respektive tilknyttede selskaper, forretningspartnere eller kunder
  • som en del av organisasjonens restrukturering eller fusjon eller overføring i tilfelle salg.

Offentlige fora

Du må være oppmerksom på at personopplysninger du skriver inn i kommentarfelt  eller lignende på tjenestene våre  eller andre offentlig tilgjengelige steder (f.eks. LinkedIn og Facebook), vil være tilgjengelige og synlige for andre. Du bør vise sunn fornuft med tanke på alle personopplysninger du velger å oppgi i disse tjenestene og miljøene.

4. Dataoverføring til tredjeland

Vi overfører bare personopplysninger til databehandlere utenfor EU og EØS dersom det er gitt relevante garantier for å sikre tilstrekkelig grad av beskyttelse, inkludert i form av EUs modellkontrakter relatert til dataoverføring.

Vi overfører data til Google Analytics (Google LLC) og Facebook Inc., som begge er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av data til USA er sikret gjennom disse selskapenes sertifisering i henhold til EU–U.S Privacy Shield, jf. personvernforordningen, art. 45.

5. Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Vi har iverksatt passende fysiske, organisasjonsmessige og tekniske tiltak for å beskytte opplysningene vi samler inn i forbindelse med tjenestene. Vær imidlertid oppmerksom på at selv om vi iverksetter rimelige tiltak for å beskytte dine data, er ingen nettsider, internettoverføring, datasystem eller trådløs tilkobling helt sikker.

6. Sletting av personopplysninger

Vi lagrer bare opplysninger om deg så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for, eller i samsvar med en kontrakt eller gjeldende lovgivning.

Data som samles inn om din bruk av tjenestene vil bli slettet når du ikke har brukt nettstedet minst på 1 år.

Opplysninger som samles inn fra registreringen til nyhetsbrevet blir slettet når ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet blir trukket tilbake. Opplysninger kan imidlertid lagres lenger hvis vi har et legitimt behov for å lagre dem, f.eks. hvis det er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare juridiske krav, eller hvis lagring er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle lovmessige krav.

Data som samles inn i forbindelse med kjøp du har gjort gjennom tjenestene, blir først slettet 3 år etter utgangen av kalenderåret der kjøpet ble foretatt. Opplysninger kan imidlertid lagres lenger hvis vi har et legitimt behov for å lagre dem, f.eks. krav til lagring av bokføringsdata, hvis det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller hvis lagring er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle lovmessige krav. Regnskapsdataene lagres i 5 år ved utgangen av regnskapsåret for å oppfylle kravene i dansk bokføringslov.

Data som samles inn når du oppretter kontoen og profilen din, blir slettet når du sletter profilen din.

7. Tredjepartslenker og produkter i våre tjenester

Tjenestene våre kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og tjenester som er utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for sikkerheten eller konfidensialiteten til data som samles inn via nettsteder eller andre tjenester. Du må vise forsiktighet og gjennomgå data om behandling av personopplysninger via tredjeparts nettsteder og tjenester som du bruker.

Vi kan gjøre visse produkter eller tjenester tilgjengelige for deg (f.eks. apper som er tilgjengelige via portaler som Synaxon, Webmercs og BizBrains) som er utviklet av tredjepart. Convena Distribution påtar seg intet ansvar for slike tredjepartsprodukter eller -tjenester.

8. Tredjepartsleverandører av innhold, annonsering eller funksjonalitet i våre tjenester

Noe av innholdet, annonseringen og funksjonaliteten i tjenestene våre kan leveres av tredjeparter som ikke er tilknyttet oss. For eksempel:

  • Noen tredjeparter kan bruke annonser eller holde oversikt over hvilke reklame brukerne ser på, hvor ofte disse reklamene forekommer og hvordan brukerne reagerer på dem, og
  • Vi gjør det mulig for deg å dele bestemte data om tjenestene med andre personer via sosiale nettverkstjenester som Facebook og LinkedIn.

Disse tredjepartene kan kanskje samle inn eller motta bestemte data om din bruk av tjenestene, inkludert bruk av cookies, varsellamper og lignende, og disse dataene kan bli samlet inn over tid og kombinert med data innsamlet på ulike nettsteder og online-tjenester. Noen av disse selskapene deltar i utviklingsprogrammer som er utviklet for å gi kundene mulighet til å velge om de ønsker målrettet annonsering. Besøk nettstedene som drives av Network Advertising Initiative [http://networkadvertising.org] og Digital Advertising Alliance [http://www.aboutads.info/] for å finne ut mer.

9. Dine rettigheter

Som datakontrollør må vi informere deg om rettighetene dine for å skape åpenhet når det gjelder behandlingen av opplysningene dine. Hvis du ønsker å benytte deg av én eller flere av rettighetene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.

Rett til innsikt

Du har rett til når som helst å be oss oppgi hvilke opplysninger vi har om deg, årsaken til at opplysningene lagres, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som gjelder samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra. Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.

Rett til korrigering

Du har rett til å kreve at vi retter eventuelle uriktige personopplysninger om deg. Hvis du finner ut at opplysningene vi har lagret om deg inneholder feil, ber vi deg kontakte oss skriftlig, slik at disse opplysningene kan korrigeres.

Rett til sletting

I noen tilfeller har du rett til å få slettet alle eller noen av personopplysningene dine av oss, f.eks. hvis du trekker tilbake samtykket og vi ikke har et rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen av opplysningene. Vi er ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine i det omfang fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for at vi skal kunne etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Rett til begrensning av behandling 

I noen tilfeller har du rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset (suspendert), slik at det bare innebærer lagring, f.eks. hvis du tror at opplysningene vi behandler om deg ikke er riktige. 

Rett til dataportabilitet

I noen tilfeller har du rett til selv å få utlevert personopplysninger i et strukturert, generelt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen datakontrollør.

Rett til å protestere

Du har rett til når som helst å protestere på vår behandling av personopplysningene dine med hensyn til direktemarkedsføring, inkludert profilering som gjennomføres slik at vi kan målrette vår direkte markedsføring.

Du har også rett til når som helst å protestere, av hensyn til din personlige situasjon, på behandlingen av personopplysningene dine som vi foretar på grunnlag av våre rettmessige interesser.

Rett til å trekke tilbake samtykket

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt oss til spesifikk behandling av personopplysninger.

Rett til å klage

Du har rett til når som helst å klage til det danske Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K, Danmark angående vår behandling av personopplysningene dine. Klager kan sendes per e-post til dt@datatilsynet.dk eller ved å ringe til +45 33 19 32 00.

10. Endringer i personvernreglene

Hvis vi gjør endringer i personvernreglene, blir du varslet om dette neste gang du besøker nettstedet. Hvis vi har registrert e-postadressen din, får du beskjed om disse endringene via e-post.

Mer informasjon

Hvis du har spesifikke spørsmål, kan du ta kontakt med oss:

CONVENA DISTRIBUTION A/S 
Industriholmen 51 
DK-2651 Hvidovre, Denmark 
Telefon: +45 33 29 60 00 
E-post: gdpr@convena.com