Scroll down for English version.

Vilkår og betingelser

Denne konkurrence udbydes af Convena Distribution A/S, Industriholmen 51, DK-2650 Hvidovre, CVR-nr. DK27276407, tlf. +45 33 29 6000, info@convena.com

Deltagelse (kun for erhvervskunder)
1. For at deltage i Convena Distributions konkurrence, skal du have en gyldig firma e-mailadresse og arbejde med reparation, køb og/eller salg af reservedele, optioner og/eller tilbehør inden for IT og/eller telefoni. Ansatte ved Convena Distribution A/S vil blive ekskluderet fra lodtrækningen.

2. Denne konkurrence er gældende i perioden: 20/5 2019–30/5 2019. Vinderen vil blive kontaktet via LinkedIn d. 31/5 2019.

3. Convena Distribution indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender Convena Distribution personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i Convena Distributions cookie politik.

4. Hvis du vinder en præmie i en af vores konkurrencer/spil, vil du altid blive kontaktet via LinkedIn mail af en af Convena Distributions ansatte.

5. Vinder du i en af vores konkurrencer/spil, skal vi have oplyst leveringsadresse fra dig indenfor 14 dage efter vi har kontaktet dig, ellers forbeholder vi os retten til at afsætte præmien til en ny udtrækning.

6. Vi forbeholder os ret til at afvise en deltager, såfremt personen ikke opfylder kriterierne til punkt 1.

Terms and conditions

This contest is published by Convena Distribution A/S, Industriholmen 51, DK-2650 Hvidovre, VAT no.: DK27276407, phone. +45 33 29 6000, info@convena.com

Participation (for B2B customers only)
1. To participate in Convena Distribution's contest you need to work within the field of reparation, maintenance, purchasing or selling of IT or phone spare parts, options and accessories. You must also have a valid company e-mail address. Employees at Convena Distribution A/S will be excluded from the draw.

2. This competition is open during the following period: 20 May 2019 – 30 May 2019. The winner will be contacted via LinkedIn on 31 May 2019.

3. Convena Distribution collects and processes personal data in connection with the administration of participation in the game. Additionally, Convena Distribution uses personal data to send marketing material etc., on the condition that you have consented to this. Your personal data will not be distributed further, and you are entitled to insight into the collected data, as well as the right to protest the treatment of said data. You also have a right to have incorrect information corrected or deleted. For more information, please read Convena Distribution's cookie policy

4. If you win a prize in one of our competitions/games, you will always be contacted via LinkedIn mail by a Convena Distribution employee.

5. If you win in one of our contests, we must have your delivery address provided within 14 days after contacting you, otherwise we reserve the right to set aside the prize for a new draw.

6. Convena Distribution withholds the right to dismiss a participant, should they fail to meet the criteria of 1.