Land Danmark
DKK
Language da

Salgs- og leveringsbetingelser

RMA (returvarer)

Salgs- og leveringsbetingelser - forbrugere

1. Generelt

Disse salgsbetingelser gælder, når du handler som forbruger hos Convena Distribution A/S. Når du handler som forbruger, bekræfter du, at du ikke køber varerne som erhvervsdrivende, og at du heller ikke køber varerne med henblik på videresalg. Salgsbetingelserne udgør sammen med ordrebekræftelsen det samlede aftalegrundlag for dit køb. I disse salgs- og leveringsbetingelser er ”sælger”:

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
DK-2650 Hvidovre
CVR-nr. 27276407

2. Bestilling af varer

Vi gør opmærksom på, at din afgivelse af bestilling ikke er en juridisk bindende aftale med sælger. Sælger er således først bundet af aftalen om køb, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra sælger. Vi forbeholder os dog, uanset om du har modtaget en ordrebekræftelse, at annullere din bestilling som følge af, at varen ikke er på lager eller som følge af leveringssvigt, tekniske problemer eller lignende situationer. Når du har modtaget en ordrebekræftelse, bør du kontrollere at denne stemmer overens med din bestilling.

3. Priser

Medmindre andet fremgår, er alle priser angivet i danske kroner, og priserne er inklusive moms. I tillæg til prisen for varen betales alle udgifter til fragt, emballage og leveringsomkostninger. Du er blevet oplyst om disse omkostninger i forbindelse med din bestilling.

4. Levering

Levering forventes normalt at ske 3-5 hverdage efter, at vi har fremsendt ordrebekræftelsen. Det angivne leveringstidspunkt er det forventede leveringstidspunkt, og længere leveringstid og forsinkelser kan forekomme, særligt hvis varen ikke er på lager hos Convena Distribution A/S. Hvis leveringen bliver forsinket, vil vi orientere dig herom, så snart vi bliver opmærksom på forsinkelsen.

5. Særligt om softwareprodukter

Mange producenter af computersoftware og lignende produkter forbeholder sig copyright og andre rettigheder til produkterne. Sælger overdrager kun de rettigheder, som sælger har erhvervet fra sælgers leverandør. Alle softwareprodukter skal anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger og rettigheder.

6. Reklamationer

Der kan reklameres over eventuelle mangler i overensstemmelse med købelovens regler om forbrugerkøb. Du har således 24 måneders reklamationsret, hvis en købt vare lider af en mangel. Du skal dog altid reklameres indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen.

Såfremt reklamation ikke er sket inden rimelig tid, efter at du har opdaget manglen, forbeholder sælger sig at afvise reklamationen. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte eller afledte tab for køber ved reklamationer som følge af forsinkelser eller mangler ved de solgte varer.

7. Produktansvar

Sælgers produktansvar er begrænset til det produktansvar, der følger af ufravigelige regler i lov om produktansvar. Bortset herfra har sælger ikke noget produktansvar.

8. Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. Ved at bestille varer accepterer du, at sælger registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de regler og principper, der fremgår af vores hjemmeside.

9. Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Du kan udnytte din fortrydelsesret ved at fremsende et postbesørget brev eller en e-mail herom til vores adresse eller e-mailadresse:

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
DK-2650 Hvidovre
info.dk@comvena.com

Meddelelsen skal være en utvetydig erklæring om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan vælge at benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke et krav.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Følger af fortrydelse Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du ønsket at fortryde købet. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Du bærer selv risikoen for varerne, indtil vi har modtaget varerne retur.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

10. Tvister

Købet er i enhver henseende undergivet dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af bestillingen og ethvert krav mellem parterne, der vedrører eller udspringer af købet skal afgøres af de danske domstole. Som værneting er aftalt Convena Distribution A/S’ hjemting (Glostrup ret), dog skal Convena Distribution A/S tillige være berettiget til at anlægge eventuelle retssager ved forbrugerens værneting.